การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดปลูกผม

  • แจ้งแพทย์ก่อนทุกครั้งหากคนไข้มีโรคประจำตัว มียา อาหารเสริมทานเป็นประจำ
  • ปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางด้านปลูกผม แพทย์จะประเมิน ปัญหาผม พูดคุยถึงเป้าหมาย และความคาดหวัง ในการผ่าตัดปลูกผม
  • แพทย์จะทำการตรวจหนังศีรษะ เพื่อประเมินการหลุดร่วง ของผม ตรวจสภาพหนังศีรษะ ความยืดหยุ่นของหนังศีรษะ และถ่ายรูปวัดความหนาของเส้นผม ความหนาแน่นของผม
  • ทางคลินิกจะทำการตรวจเลือดของคนไข้ เพื่อตรวจสุขภาพ โดยรวม และอาการที่อาจมีผลต่อการผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด
  • งดประทานยา อาหารเสริม ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการ แข็งตัวของเลือด และส่งผลต่อการฟื้นฟูร่างกาย เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านการอักเสบ ซึ่งจำเป็นต้องหยุดรับประทานก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 7 วัน
  • งดดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ก่อนและหลังการผ่าตัด 48 ชั่วโมง
  • พักผ่อนให้เพียงพอเป็นเวลาอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง
  • ในวันผ่าตัดให้สวมเสื้อกระดุมหน้า เนื่องจากหลังผ่าตัด ไม่ควรถอดเสื้อที่ทำให้กระทบศีรษะบริเวณที่ผ่าตัด
  • ควรมีผู้ดูแลมาด้วยในวันผ่าตัด เนื่องจากต้องใช้ยานอนหลับระหว่างผ่าตัดทำให้มีอาการสะลึมสะลือ และมึนหัวได้ จึงไม่ควรขับรถเอง