การปลูกผมด้วยวิธีตัด

ปลูกผมเทคนิค FUT คืออะไร? FUT (FOLLICULAR UNIT TRANSPLANTATION OR ‘STRIP’ TECHNIQUE)

ปลูกผมเทคนิค FUT แพทย์จะใช้วิธีการตัดหนังศีรษะเป็นแถบตื้นๆ บริเวณท้ายทอย หรือที่เรียกว่า “Strip” ในโซนด้านหลังบริเวณที่มี รากผมแข็งแรง และมีการหลุดร่วงของเส้นผมน้อยที่สุด

จากนั้นจะทำการแยกเซลล์รากผมภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ การตัดเส้นผม แต่ละแถบประกอบด้วยกอรากผมประมาณ 1 – 4 เส้น ซึ่งจะได้กราฟผมจำนวนมาก เซลล์รากผมเหล่านี้จะถูกย้ายไปปลูก ในบริเวณที่ต้องการ

ข้อดีของการปลูกผม FUT

FUT เป็นการปลูกผมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยแพทย์สามารถนำ รากผมออกจากบริเวณด้านหลังศีรษะได้จำนวนมาก โดยผมบริเวณ ด้านหลังศีรษะนี้จะไม่บางลง ที่สำคัญคนไข้ไม่จำเป็นต้องโกนศีรษะ ก่อนผ่าตัดอีกด้วย และเซลล์รากผมจะมีความความเสียหายน้อยมาก เพียงแค่ 1 – 2 % เท่านั้น อีกทั้งยังมีเนื้อเยื่อรอบๆ รากผมปกป้อง อยู่อีกชั้นหนึ่ง จึงทำให้ได้เซลล์รากผมที่แข็งแรง เมื่อนำไปปลูก จะมีอัตราการสำเร็จสูงมาก

เทคนิคนี้มักไม่นิยมทำในแพทย์ทั่วไป เพราะต้องใช้ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในการตัด เย็บแผลให้ได้แผลเล็ก ด้วยความ ประณีตที่สุด ที่สำคัญที่สุดเป็นเทคนิกการเย็บที่ผมขึ้นบนแผลได้ จึงทำให้ไม่เห็นแผลที่เป็นเส้นชัดเจน แม้ว่าผมจะยาวน้อยกว่า 3 ซ.ม. ก็แทบจะไม่เห็นแผล

โดยแพทย์จะนัดมาตัดไหมในระยะเวลา 10 – 14 วัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่หลังผ่าตัด 1 – 2 วัน คนไข้สามารถกลับไปทำงาน และใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ผลลัพธ์ ปลูกผม FUE และ ปลูกผม FUT แตกต่างกันอย่างไร?

ผลลัพธ์จากวิธีปลูกผมทั้งสองเทคนิคนั้นไม่แตกต่างกัน เมื่อปลูกผมไปแล้ว 2 สัปดาห์ ผมที่ปลูกจะหลุดร่วงไปก่อนเกือบหมด จากนั้นผมจะค่อยๆ ขึ้นในเดือนที่สี่ และขึ้นเต็มที่ในเดือนที่ 12-18