การปลูกเครา ปลูกหนวด และปลูกคิ้ว

การปลูกเครา ปลูกหนวด และปลูกคิ้ว

มีหลักการเดียวกัน กับการปลูกผม คือการย้ายเซลล์รากผม จากบริเวณด้านหลังศีรษะ ซึ่งเป็นบริเวณที่แข็งแรง ย้ายมาปลูกเส้นขนในบริเวณที่ต้องการ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถ มีหนวด เครา คิ้ว ได้ตามธรรมชาติ หรือมีน้อยกว่าที่ต้องการ

Popular Facial Hair Styles

Chevron

Horseshoe

Anchor

Circle Bread

Balbo

Goatee

Verdi

Chin Curtain

Extended Goatee

Full Beard

ปลูกเครา ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว เหมาะกับใคร?

เหมาะกับทุกคนที่มีความกังวลเรื่องภาพลักษณ์ มีปัญหาหนวดบาง เคราบาง หรือคิ้วบาง ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ และรู้สึกว่าใบหน้าดูไม่มีความสมดุล หรือในคนที่ต้องการ มีใบหน้าที่คมเข้ม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยี และเทคนิคการรักษา การปลูกหนวด ปลูกเครา ปลูกคิ้ว ให้ดูดกหนา เป็นรูปทรงสวย ได้ผลลัพธ์ที่ถาวร ตรงตามความต้องการ

ทั้งนี้การปลูกหนวด ปลูกเครา ปลูกคิ้ว คนไข้ต้องมีความพร้อมของร่างกาย และมีปริมาณเซลล์รากผม ด้านหลังที่แข็งแรงและเพียงพอต่อการนำมาปลูกขนบริเวณที่ต้องการ และควรเป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการปลูกเครา ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว

การปลูกเครา ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว จะเลือกใช้เทคนิค Follicular Unit Excision (FUE) โดยทั่วไป ซึ่งเทคนิค FUE ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. การปรึกษา: ขั้นแรกในกระบวนการปลูกเครา ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว คือ การปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม โดยแพทย์ จะประเมินความหนาแน่น และคุณภาพของเซลล์รากผมคนไข้

เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ในการผ่าตัดปลูกหนวด ปลูกเครา ปลูกคิ้ว โดยแพทย์จะพูดคุยถึงความคาดหวังในผลลัพธ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปร่างของเครา หนวด คิ้วที่คนไข้ต้องการด้วย

2. เริ่มเตรียมเส้นผมบริเวณที่แข็งแรงที่สุด เพื่อนำไปปลูก ในบริเวณที่ต้องการ

สำหรับเทคนิค FUE เซลล์รากผมจะถูกนำออกจากบริเวณ ด้านหลังศีรษะ ที่แข็งแรงที่สุดกว่าส่วนอื่น ซึ่งเราเรียกว่า Donor Area โดยเจาะแบบทีละเส้น โดยแพทย์มักจะใช้บริเวณด้านหลังของศีรษะ เป็น Donor Area ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นผมหนา และมีความหนาแน่นมาก ขั้นตอนก่อนที่จะนำเซลล์รากผมจะออกมาจาก Donor Area นั้น จะต้องถูกโกนและทำความสะอาดก่อนเสมอ

3. การย้ายเซลล์รากผม : การย้ายเซลล์รากผม แพทย์จะนำเครื่องมือไฟฟ้าพร้อมหัวเจาะขนาดเล็ก เจาะลงไปรอบๆ กอผมช่วงบริเวณท้ายทอย หลังจากนั้นจึงนำรากผมจากท้ายทอยบริเวณ Donor Area มาปลูกถ่ายลงในตำแหน่งที่ต้องการทีละราก เพื่อให้เส้นขนที่งอกใหม่ออกมาดูแข็งแรง และเป็นธรรมชาติ

4. การเตรียมบริเวณสำหรับปลูกหนวด เครา คิ้ว : หลังจากเซลล์รากผมถูกนำออกมาแล้ว แพทย์จะเตรียมพื้นที่บริเวณสำหรับการปลูกให้พร้อม โดยจะทำความสะอาดและทำแผลเล็กๆ เป็นจุดไว้เพื่อที่จะนำเซลล์รากผมที่นำออกมา มาปลูกในบริเวณดังกล่าว แบบทีละเส้น โดยแพทย์จะปลูกถ่ายเซลล์รากผมแต่ละเส้น อย่างระมัดระวัง

การดูแลตัวเองหลังปลูกคิ้ว เครา หนวด

หลังจากการปลูกคิ้ว เครา หนวด ภายใน 24 ชั่วโมง คนไข้จะมีความรู้สึกระคายเคืองบ้างเล็กน้อย มีการบวมและแดงในส่วนของ Donor area และบริเวณที่ได้รับการปลูก

โดยแพทย์จะสั่งยาลดอาการปวด และยาแก้อักเสบให้เพื่อบรรเทา อาการเหล่านี้ และคนไข้จะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมาก

หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย และงดแกะ เกา ถู บริเวณที่ได้รับการปลูก เพื่อป้องกันไม่ให้ตำแหน่งเซลล์รากผมเคลื่อนที่หรือหลุดออก

ผลลัพธ์หลังจากปลูกเครา หนวด หรือคิ้ว

ปลูกเครา หนวด หรือคิ้ว มักจะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดดูเป็นธรรมชาติ มีมิติ ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังจากการผ่าตัดปลูกในบริเวณ ที่ต้องการ ซึ่งเซลล์รากผมที่ถูกปลูกจะเริ่มเจริญเติบโต และเส้นขนจะมีความหนาแน่นขึ้น ตามระยะเวลา สิ่งสำคัญที่คนไข้จะต้องรู้ คือผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งในคนไข้บางรายอาจจะใช้เวลาถึงหนึ่งปีกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ดังนั้น การปลูกเครา หนวด และคิ้วเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามขุด และสามารถทำได้ในทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และสิ่งสำคัญคือการเลือกแพทย์ ที่มีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านปลูกผมโดยตรง

ปลูกคิ้ว ปลูกหนวด ปลูกเคราปลอดภัยไหม?

การปลูกขนบนบริเวณใบหน้า ทั้งปลูกคิ้ว ปลูกหนวด ปลูกเครา โดยทั่วไปถือว่าเป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายรากผมที่ปลอดภัย และสะอาด แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผ่าตัดนั้น สามารถเกิดความเสี่ยง และปัญหาแทรกซ้อนได้ โดยแพทย์จะพิจารณาความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนเสมอ เช่นการมีเลือดออก การติดเชื้อ การเกิดแผลเป็น หรือแม้แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังปลูกไป ดูไม่เป็นธรรมชาติ

ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือ การเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งแน่นอนว่า Full Hair BY DHT Clinic มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกผม ปลูกขนบริเวณใบหน้า และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย

ถ้าหากต้องการคำแนะนำ สามารถเข้าปรึกษากับแพทย์จาก Full Hair BY DHT Clinic ได้โดยตรงเช่นกัน

ปลูกคิ้ว ปลูกหนวด ปลูกเครา ผลลัพธ์อยู่ได้นานแค่ไหน?

การปลูกขนบริเวณใบหน้าผลลัพธ์จะอยู่นานอย่างถาวร เนื่องจากผมที่นำมาปลูกเป็นรากผมถาวรของคนไข้เอง ซึ่งนำมาจาก Donor Area ที่จะไม่หลุดร่วงจากฮอร์โมน ไม่ได้รับผลกระทบจากพันธุกรรม และไม่เสื่อมสภาพเร็วอีกด้วย ในกรณีที่ขนคิ้ว หนวด หรือเครา หลุดออกไปในช่วงแรกเป็นเรื่องปกติ เพราะสามารถงอกได้ใหม่แบบธรรมชาติ

ทั้งนี้ความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกขนบนบริเวณใบหน้า ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ อายุของคนไข้ ประเภทของเส้นผม ความแข็งแรงของรากผม และขอบเขตการร่วงของขน ในบาง Case อาจต้องใช้หลายขั้นตอนในการปลูกเพื่อให้ได้ ความหนาแน่นและครอบคลุมส่วนของใบหน้าที่ต้องการ โดยรวมแล้วการปลูกขนบริเวณใบหน้า นั้นเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเส้นขนบนใบหน้า

ระยะเวลาฟื้นฟูหลังการผ่าตัดปลูกผมด้วยเทคนิค FUE (Follicular Unit Excision) FUT (Follicular Unit Transplantation) และ COMBO (FUT + FUE)

ทั้ง 3 เทคนิค ใช้เวลาใกล้เคียงกัน เพราะการปลูกผมเป็นการผ่าตัด ที่ไม่ต้องพักฟื้น และมีความเจ็บน้อย หลังทำเสร็จสามารถกลับบ้านได้และใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 3 เทคนิคนี้ มีขั้นตอนการดูแลหลังการผ่าตัด ที่แตกต่างกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดูแลหลังปลูกผมถาวร เทคนิค FUT (Follicular Unit Transplantation)

วันที่ 1 – 2 : แนะนำให้มาสระผม กับทางคลินิก ซึ่งในช่วงนี้ คนไข้จะรู้สึกระคายเคืองเพียงเล็กน้อย อาจมีอาการบวม หรือแดงร่วมด้วยบนหนังศีรษะในคนไข้บางราย แต่ไม่รุนแรง ซึ่งแพทย์จะสั่งยาลดอาการปวดให้เพื่อบรรเทาอาการ แนะนำให้คนไข้งดเกา และงดเอามือไปสัมผัสบริเวณที่ปลูกผม

สัปดาห์ที่ 2 : เมื่อครบ 2 สัปดาห์ แพทย์จะนัดมาตัดไหม บริเวณด้านหลังศีรษะ ซึ่งในระหว่างนี้คนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการยกของหนัก หรือกิจกรรมที่ต้องใช้กําลังมาก

สัปดาห์ที่ 3 – 6: การบวมแดง ความตึงจะเริ่มลดลง แต่อย่างไรก็ตาม คนไข้ยังต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้แรง หรือการออกกำลังกาย และระมัดระวังไม่ให้หัวกระแทกกับวัตถุต่างๆ

เดือนที่ 3 – 4 : การเติบโตของเส้นผมที่ขึ้นใหม่จะเริ่มเห็นได้ชัดขึ้น และเห็นผลลัพธ์ของความหนาขึ้น ซึ่งคนไข้จะยังมีความไวต่อความรู้สึก

เดือนที่ 6 – 12 : คนไข้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เกี่ยวกับการดูแลหลังการผ่าตัดปลูกผมในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เส้นผม กำลังเจริญเติบโต และคนไข้ต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อรักษาสุขภาพของผมและหนังศีรษะในระยะยาว

หลัง 1 ปี: เมื่อปลูกผมถาวรครบ 1 ปีแล้ว จะเห็นผมที่ขึ้นใหม่ได้ชัดที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาต่อเนื่อง การรับประทายา รวมถึงการดูแลผมและหนังศีรษะตามที่แพทย์แนะนำ ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ การคงอยู่ของเส้นผมในระยะยาว

สิ่งสำคัญที่คนไข้จะต้องตระหนักอยู่เสมอ คือ ระยะเวลาการฟื้นฟู และผลลัพธ์ของผมที่ขึ้นใหม่ของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่ากัน

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และเข้าพบแพทย์ตามนัดหมายเพื่อตรวจเช็คสุขภาพผมให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด